Yay Sondaj

“Su” dünya için en önemli doğal kaynaklardan bir tanesi. Yayla Grup olarak, ülkemizdeki su kaynaklarını saptama ve suyun çıkarılması için gereken teknolojik altyapı ve deneyimi bir araya Yay Sondaj ile getiriyoruz! Ülkemizdeki madencilik sektörüne katkıda bulunması için hayata geçirilen Yay Sondaj ile uydu verileri ışığında ülkemizdeki su kaynaklarını bulmayı ve değerlendirmeyi hedefliyoruz!